• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
shutterstock_148784852.jpg
14.09.2018. -
Цене станова новоградње, I полугодиште 2018. године


Цене станова новоградње у Републици Србији у I полугодишту 2018. године, у односу на просечне цене станова у II полугодишту 2017. године, повећане су за 6,7%.

Узимајући у обзир промену курса евра у том периоду, у I полугодишту 2018. године цене су повећане за 7,7% у односу на II полугодиштe 2017. Посматрано у еврима, у структури трошкова највише је повећана цена грађевинског земљишта, 22,1%, затим остали трошкови, 17,6%, док је цена грађења повећана 0,1% у односу на II полугодиште 2017. године.

Највећа просечна цена станова новоградње у I полугодишту 2018. уговорена је у Граду Београду и износи 241 325 динарa, што представља повећање од 6,9% у односу на II полугодиштe 2017. године. Изражено у еврима, у том периоду цене су у Граду Београду веће за 7,9% него у II полугодишту 2017. године.

Просечна површина продатих станова новоградње у Републици Србији у I полугодишту 2018. износи 56 m².