• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
fruits-1761031__480[1].jpg
12.09.2018. -
Индекси потрошачких цена, август 2018.


Индекси потрошачких цена дефинишу се као мера просечне промене малопродајних цена робе и услуга које се користе за личну потрошњу.

Цене ових производа и услуга у августу 2018. године, у односу на јул 2018. године, у просеку су више за 0,3%. Потрошачке цене у августу 2018. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су 2,6%, док су у поређењу са децембром 2017. године повећане 2,2%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у августу 2018. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Рекреација и култура (3,3%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,6%), Транспорт (0,4%), Комуникације (0,3%), Храна и безалкохолна пића (0,2%) и у групама Здравство и Ресторани и хотели (за по 0,1%). Пад цена је забележен у групи Одећа и обућа (-1,5%) и у групама Алкохолна пића и дуван и Намештај, покућство и текуће одржавање стана (за по -0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).