• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
shutterstock_705804559.jpg
05.09.2018. -
Квартално пословање привредних друштава, II квартал 2018. године


Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у другом кварталу 2018. године били су већи за 3% у односу на исти период претходне године. У поређењу с првим кварталом 2018. године, забележен је њихов раст од 11,7%. Пословни расходи у нефинансијској пословној економији у другом кварталу 2018. године били су већи за 3,6% у односу на исти период претходне године. Уколико се упореде с првим кварталом 2018. године, њихов раст износи 12,5%.