• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
tunnel-construction-site-1119835_960_720.jpg
10.08.2018. -
Грађевинска делатност извођача из Републике Србије, II квартал 2018


Према подацима који су прикупљени у II кварталу 2018. године, вредност изведених радова на територији Републике Србије порасла је за 26,3% у текућим ценама, док у сталним ценама тај раст износи 24,9% у односу на II квартал 2017. године.

Посматрано према регионима у Републици Србији, у II кварталу 2018, вредност изведених радова, у сталним ценама, највише је повећана у Региону Војводине, 62,3%, затим у Региону Јужне и Источне Србије, 53,8%, па у Београдском региону, 9,6%, док је у Региону Шумадије и Западне Србије вредност изведених радова опала, 8,9%, у односу на исти квартал 2017. године.

Од укупне вредности радова изведених у II кварталу 2018, на територији Републике Србије изведено је 96,8%, док је преосталих 3,2% изведено на градилиштима у иностранству.

Укупна вредност радова извођача из Републике Србије, за радове који су извођени на територији Републике Србије и иностранства, порасла је за 14,3% у односу на II квартал 2017. године, посматрано у текућим ценама, док у сталним ценама тај раст износи 13,0%.