• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
cardboard-1164196_960_720.jpg
31.07.2018. -
Спољнотрговинска робна размена , јун 2018


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-јун 2018. године износи:

   – 22476,8 милионa долара – пораст од  23,0% у односу на исти период претходне године;

   – 18560,0 милиона евра – пораст од  9,9% у односу на исти период претходне године.


Извезено
је робе у вредности од 9725,1 мил. долара, што чини раст од 20,4% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 12751,7 мил. долара, што је за 25,0% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 8033,0 милиона, и то је повећање од 7,6% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 10527,0 милиона, што представља повећање од 11,7% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 3026,5 мил. долара, што чини повећање од 42,7% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 2494,0 милиона, што је повећање од 27,2% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 76,3% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 79,2%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 64,7% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 1122,8 мил. долара, који је резултат углавном извоза пољопривредних производа (житарице и производи од њих и разне врсте пића), гвожђа и челика,  друмских возила, нафте и нафтних деривата. Извоз Србије износи 1635,7 а увоз 512,9 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 318,9%. Изражено у еврима, извоз износи 1351,5 а увоз 424,0 мил. евра (суфицит је 927,5 мил. евра, а покривеност увоза извозом 318,8%).

У јуну 2018. године је извезено је  робе у вредности од 1739,9 милиона долара, што чини повећање од 14,0% у односу на исти месец претходне године. Увоз је износио 2196,5 милиона долара, што је повећање од 16,6%  у односу на исти месец претходне године.

Изражено у еврима извезено је робе у вредности од 1491,2 милиона евра, што чини повећање од 9,3% у односу на исти месец претходне године. Увоз је износио 1881,2 милиона евра, што чини повећање од 11,7% у односу на исти месец претходне године.

Саопштење за јавност