• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Foto_sajt.jpg
03.07.2018. -
Q2018 – Европскa конференција о квалитету у званичној статистици


Конференција Q2018 представља прворазредни научни догађај који својим програмом и избором учесника поставља стандарде и смернице за развој Европског статистичког система (ЕСС) у домену методологије и квалитета. Била је то изванредна прилика за представљање различитих приступа и идеја у вези са имплементацијом Кодекса праксе Европске статистике и јачање квалитета статистике коришћењем усвојених међународних принципа и позитивне праксе, као и за представљање нових подручја развоја за ЕСС у целини.

Презентација РЗС-а „Имплементација система управљања квалитетом у РЗС – достигнућа и планови за будућност“ представила је стратешку визију увођења система управљања квалитетом која се ослања на области у којима је остварен највећи напредак у претходном периоду (увођење стандарда квалитета, интеграција прикупљања и обраде података, развој метаподатака и др.). Ове области су препознате као компаративне предности српског статистичког система у односу на друге националне статистичке системе у Европи, док је њихов синергијски утицај на увођење система управљања квалитетом на сликовит начин представљен у форми слагалице која се решава успешним уклапањем следећих елемената – потребе корисника, квалитет процеса, квалитет производа и метаподаци. У презентацији су коришћена модерна инфографичка решења у сарадњи са Одељењем за аналитику, информатичке послове и информисање јавности Сектора за статистику за АП Војводина.

Иновативна организација тематски разноврсних сесија подстакла је научне дебате у форми отворених форума, пружајући изванредну могућност за унапређење научне размене и нова питања и одговоре у вези са квалитетом статистике, посебно у контексту ЕСС Визије 2020.

Рад/аутори: Наташа Цветковић и Миодраг Церовина
Implementation of a quality management system in the NSI of Serbia – success stories and future plans

Презентација/аутори: Наташа Цветковић и Миодраг Церовина
Implementation of a quality management system in the NSI of Serbia – success stories and future plans