• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
shutterstock_196240484.jpg (1)
29.06.2018. -
Спољнотрговинска робна размена, мај 2018.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-мај 2018. године износи:

   – 18488,3 милионa долара – пораст од  24,3% у односу на исти период претходне године;

   – 15143,6 милиона евра – пораст од  9,3% у односу на исти период претходне године.


Извезено
је робе у вредности од 7977,1 мил. долара, што чини раст од 21,7% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 10511,2 мил. долара, што је за 26,4% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 6535,0 милиона, и то је повећање од 7,1% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 8608,6 милиона, што представља повећање од 11,1% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 2534,1 мил. долара, што чини повећање од 43,6% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 2073,6 милиона, што је повећање од 26,2% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 75,9% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 78,8%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 64,6% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 910,3 мил. долара, који је резултат углавном извоза пољопривредних производа (житарице и производи од њих и разне врсте пића), гвожђа и челика,  друмских возила, нафте и нафтних деривата. Извоз Србије износи 1330,8 а увоз 420,5 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 316,5%. Изражено у еврима, извоз износи 1090,3 а увоз 344,8 мил. евра (суфицит је 745,5 мил. евра, а покривеност увоза извозом 316,2%).

У мају 2018. године је извезено је  робе у вредности од 1669,7 милиона долара, што чини повећање од 13,6% у односу на исти месец претходне године. Увоз је износио 2119,0 милиона долара, што је повећање од 11,2%  у односу на исти месец претходне године.

Изражено у еврима извезено је робе у вредности од 1404,3 милиона евра, што чини повећање од 5,1% у односу на исти месец претходне године. Увоз је износио 1781,7 милиона евра, што чини повећање од 2,8% у односу на исти месец претходне године.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).


Саопштење за јавност