• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
shutterstock_236646058.jpg
29.06.2018. -
Промет робе у трговини на мало, мај 2018.


Мај 201
8.

Промет робе у трговини на мало у Републици Србији, у мају 2018. године у односу на мај 2017. године, већи је у текућим ценама за 6,2%, а у сталним ценама за 3,5%.

Јануар - мај 2018.

Промет робе у трговини на мало у периоду јануар - мај 2018, у односу на исти период 2017. године, већи је у текућим ценама за 5,4%, а у сталним ценама за 3,7%.

Промет у трговини на мало (област 47 КД) добијен је на основу статистичког истраживања „Месечни извештај трговине на мало“, реализованог на узорку, и на основу пријава ПДВ-а добијених од Пореске управе.

Све објављене индексе треба третирати као претходне, што значи да може доћи до извесних корекција на основу оцењених резултата из редовних статистичких истраживања које спроводимо на већем броју јединица у узорку.

Индекси промета робе у сталним ценама добијени су дефлационирањем индекса у текућим ценама  одговарајућим индексима потрошачких цена, из којих су искључени: вода (из комуналних система), струја и моторна возила, мотоцикли и делови.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).