• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
shutterstock_723475480.jpg (1)
29.06.2018. -
Индекси индустријске производње, мај 2018.


Индустријска производња у Републици Србији у
мају 2018. године већа је за 0,5% него у мају 2017. године, и већа за 2,9% у односу на просек претходне године. Индустријска производња у периоду јануар – мај 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године, већа је за 4,1%. Прерађивачка индустрија је остварила раст од 3,4% у периоду јануар – мај 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године.


Посматрано по секторима,

у периоду јануар – мај 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године, забележена су следећа кретања:

  • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 9,1%,
  • сектор Прерађивачка индустрија – раст од 3,4%, и
  • сектор Рударство – пад од 0,1%.

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у мају 2018. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

  • капиталних производа (6,5%), и
  • интермедијарних производа, осим енергије (3,8%),

док је пад забележен у производњи:

  • нетрајних производа за широку потрошњу (1,3%),
  • енергије (3,3%), и
  • трајних производа за широку потрошњу (5,8%),.

Обим индустријске производње у мају 2018. године, у односу на мај 2017, бележи:

– раст код 18 области (учешће у структури индустријске производње – 50%), а

– пад код 11 области (учешће у структури индустријске производње – 50%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у мају 2018. године, у односу на исти месец 2017. године, имале су: Производња основних метала, Производња прехрамбених производа, Производња производа од неметалних минерала, Производња пића и Производња машина и опреме на другом месту непоменуте.

Десезонирани индекс индустријске производње за мај 2018. године, у односу на просек 2017. године за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 1,7%, а за прерађивачку индустрију раст од 2,0%.

Десезонирани индекс индустријске производње за мај 2018. године, у односу на април 2018. године показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 3,4% и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 5,7%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у мају 2018. године, у односу на просек 2017. године, код укупне индустријске производње већа је за 2,5%, а код прерађивачке индустрије већа je за 6,2%.

Подаци о индустријској производњи у 2018. години биће објављивани последњег радног дана у месецу и односиће се на претходни месец.