• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
08.06.2018. -
Република Србија примењује проширени општи систем дисеминације података Међународног монетарног фонда

 

Од 8. јуна 2018. године, на веб-сајту РЗС-a (http://www.stat.gov.rs/en-US/NSDP-Serbia) доступна је националнa страницa сумарних података (National Summary Data Page – NSDP). Страница примењује стандардизовани систем за размену података и метаподатака (Statistical Data and Metadata ExchangeSDMX), развијена је кроз сарадњу РЗС-а са Народном банком Србије, Министарством финансија и Београдском берзом и служи као јединствено средство публиковања за главне макроекономске и финансијске податке.

Мисија статистичког одељења ММФ-а подржала је развој NSDP-а као део унапређења транспарентности података, подстицања статистичког развоја и стварања синергије између статистичке дисеминације података и њихове контроле. Подаци су доступни и у билтену ММФ-а о стандардима дисеминације – Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB) на адреси: http://dsbb.imf.org.

Успостављање e-GDDS-а и националне странице сумарних података представља још једну потврду посвећености РЗС-а у примени међународних статистичких стандарда, као и корак напред у погледу унапређења и продубљавања партнерских односа РЗС-а и ММФ-а.