• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
shutterstock_96365069.jpg
05.06.2018. -
Квартално пословање привредних друштава, I квартал 2018. године


Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у првом кварталу 2018. године били су већи за 1,6% у односу на исти период претходне године. Пословни расходи у нефинансијској пословној економији у првом кварталу 2018. године били су мањи за 0,2% у односу на исти период претходне године.