• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
shutterstock_581580640.jpg
04.06.2018. -
Штете у шумама, 2017.


Укупне штете у државним шумама Републике Србије у 2017. години, исказане по запремини дрвета, износе око 121.000 m3, од чега на штете настале од човека отпада око 26.000 m3. Дејством елементарних непогода (ветар, киша, град и снег) проузрокована је штета од око 44.000 m3 запремине дрвета, што износи око 36% од укупних штета насталих у државним шумама. У 2017. години евидентиранo је 69 пожарa у државним шумама, при чему је оштећена запремина дрвета од око 6.000 m3. Оштећена запремина дрвета у шумама на које постоји право својине износи 5.350 m3. Штете од биљних болести у државним шумама у 2017. години износе око 17.000 m3.