• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
shutterstock_462881602.jpg
15.05.2018. -
Издате грађевинске дозволе, март 2018

 

Укупан број издатих дозвола за период јануар–март 2018. већи је за 14,4% у односу на исти период претходне године. Предвиђена вредност радова у том периоду повећана је за 20,7%. У марту месецу 2018. издато је 1 486 грађевинских дозвола, што је за 1,3% мање него у марту претходне године.

Посматрано према врсти грађевина, у марту 2018. издато је 77,4% дозволa за зграде и 22,6% дозвола за остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 57,3% односи се на стамбене, а 42,7% на нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (70,5%).

Према дозволама које су издате у марту 2018. у Републици Србији, пријављена је изградња 1 497 станова с просечном површином од 79,2 m². Број станова већи је за 24,4% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја станова у новим стамбеним зградама, 15,2% станова биће грађено у зградама с једним станом, с просечном површином од 138,6 m², а 81,8% станова биће грађено у зградама с три стана и више станова и њихова просечна површина биће знатно мања и износиће 63,9 m².

Предвиђена вредност радова новоградње у марту 2018. износи 71,4% од укупне предвиђене вредности радова. Највећа грађевинска активност, посматрано према областима, забележена је у Београдској области, 36,5% од предвиђене вредности новоградње. Следе Расинска област (8,6%), Јужнобачка област (6,9%) и Средњобанатска област (6,3%), док се учешћа осталих области крећу од 0,1% до 4,4%.