• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
shutterstock_102263728.jpg
15.05.2018. -
Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди, I квартал 2018


Цене репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди у I кварталу 2018. године, у односу на IV квартал 2017. године, у просеку су смањене за 0,3%. Цене у I кварталу 2018. године, у односу на исти квартал 2017. године, повећане су за 1,4%.

Посматрано по групама производа у I кварталу 2018. године, у односу на претходни квартал, пад цена забележен је у групама Средства за заштиту биља (-3,4%), Храна за животиње (-1,9%) и Минерална ђубрива (-1,7%). Раст цена забележен је у групама Семе (6,9%) и Енергенти (1,9).

Цене осталих производа нису се битније мењале