• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
shutterstock_767091352.jpg
11.05.2018. -
Индекси потрошачких цена, април 2018

 

Индекси потрошачких цена дефинишу се као мера просечне промене малопродајних цена робе и услуга које се користе за личну потрошњу.

Цене ових производа и услуга у априлу 2018. године, у односу на март 2018. године, у просеку су више за 0,4%. Потрошачке цене у априлу 2018. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су 1,1%, док су у поређењу са децембром 2017. године повећане 1,2%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у априлу 2018. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Одећа и обућа (2,1%), Храна и безалкохолна пића (0,7%), Транспорт (0,6%), Комуникације  (0,3%) и Намештај, покућство и  текуће  одржавање стана (0,2%). Пад цена забележен је  у  групама Алкохолна пића и дуван и Рекреација и култура (за по -0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).