• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
shutterstock_617599811.jpg
10.05.2018. -
Грађевинска делатност извођача из Републике Србије, I квартал 2018

 
Према подацима који су прикупљени у I кварталу 2018. године, вредност изведених радова извођача из Републике Србије, за радове који су извођени на територији Републике Србије и иностранства,  порасла је за 19,7% у односу на I квартал 2017. године, посматрано у текућим ценама, док у сталним ценама тај раст износи 19,4%.

Од укупне вредности радова изведених у I кварталу 2018, вредност радова на територији Републике Србије износи 92,8%, а у иностранству 7,2%.

На територији Републике Србије у I кварталу 2018. године, вредност изведених радова порасла је за 28,4% у текућим ценама, док у сталним ценама тај раст износи 28,1% у односу на I квартал 2017. године.

Посматрано према регионима у Републици Србији, у I кварталу 2018, вредност изведених радова, у сталним ценама, највише је повећана у Региону Војводине, 67,6%, затим у Региону Јужне и Источне Србије, 48,9%, па у Београдском региону, 26,3%, док је у Региону Шумадије и Западне Србије вредност изведених радова опала, 15,7%, у односу на исти квартал 2017. године.