• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
shutterstock_581580640.jpg
02.06.2017. -
Штете у шумама, 2016.

Укупне штете у државним шумама Републике Србије у 2016. години, исказане по запремини дрвета, износе око 223.000 m3 , од чега на штете настале од човека отпада око 22.000 m3 . Дејством елементарних непогода (ветар, киша, град и снег) проузрокована је штета од око 87.000 m3 запремине дрвета, што износи око 39% од укупних штета насталих у државним шумама. У 2016. години евидентиранo је 30 пожарa у државним шумама, при чему је оштећена запремина дрвета од 36.600 m3 . Оштећена запремина дрвета у шумама на које постоји право својине износи 514 m3 . Штете од биљних болести у државним шумама у 2016. години износе око 37.000 m3 .