• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
06.06.2019. -
Izveštaj o sprovođenju preporuka Peer Review misije

Nakon Peer Review misije koja je održana u decembru 2017. godine Republički zavod za statistiku je pripremio Akcioni plan sa aktivnostima koje će sprovesti  u cilju ispunjavanja preporuka Peer Review misije. Preporuke se odnose na: izmenu postojećeg Zakona o statistici radi jačanja pozicije Zavoda, povećanje broja zaposlenih i finansijskih sredstava radi daljeg razvoja statistike kako nacionalne tako i evropske, dalji razvoj upravljanja kvalitetom,  unapređenje dostupnosti podataka kao i definisanje nacionalnog statističkog sistema i jačanje koordinacione uloge Republički zavod za statistiku u statističkom sistemu. Evrostat je u maju 2019. godine zvanično usvojio Akcioni plan Republičkog zavoda za statistiku i objavio ga na svom sajtu na sledećoj adresi:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/enlargement-countries/publications/reports

Republički zavod za statistiku je u međuvremenu implementirao veliki broj preporuka Peer Review misije kao što su:

  • Sve preporuke koje se odnose na izmenu postojećeg Zakona o statistici radi jačanja pozicije Republičkog zavoda za statistiku su implementirane u predlog novog Zakona o statistici;
  • Osnovan je Sektor za koordinaciju statističkog sistema, administrativne izvore i statistiku tržišta rada koji će delovati kao podrška unapređenju statističke saradnje među svim proizvođačima zvanične statistike;
  • Osnovan je Sektor za kvalitet, metodologije i standarde koji će imati centralnu ulogu u razvoju statističke metodologije i kompetencija;
  • Objavljen je kalendar revizija sa ciljem da obavesti korisnike o planiranim značajnim revizijama svojih statističkih rezultata;
  • Uspostavljen je portal za zvaničnu statistiku;
  • Svi memorandumi o saradnji koji su zaključeni sa drugim proizvođačima zvanične statistike predviđaju koordinacionu ulogu Republičkog zavoda za statistiku;
  • Osnovana je radna grupa za smanjenje opterećenosti izveštajnih jedinica.

U cilju što veće usklađenosti statističkog sistema Srbije sa Kodeksom prakse evropske statistike, Republički zavod za statistiku će i u narednom periodu nastaviti da intezivno implementira preporuke Peer Review misije.