• A
  • A
  • A
Istraživanje o zadovoljstvu korisnika
shutterstock_649293697.jpg
12.06.2019. -
Indeksi cena proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva, april 2019.


Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u aprilu 2019. godine, u odnosu na isti mesec 2018. godine, smanjene su za 2,8%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupama: Voće (-41,6%) i Industrijsko bilje (-13,4%). Rast cena zabeležen je u grupama: Povrće (53,8%). i Krompir (40,0%) .

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u aprilu 2019. godine, u odnosu na mart 2019. godine, u proseku su povećane za 2,4%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na prethodni mesec, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Povrće (30,0%), Stoka i živina (7,3%) i Industrijsko bilje (7,0%).

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u periodu januar-april 2019. godine, u odnosu na isti period 2018. godine, u proseku su smanjene za 3,9%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u periodu januar-april 2019. godine u odnosu na isti period 2018. godine, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupama: Voće (-34,9%), Industrijsko bilje (-15,9%) i Stoka i živina (-4,9%).