• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
shutterstock_533980216.jpg
20.09.2018. -
Račun emisija u vazduh, 2016.

 

Emisija sumpor-dioksida (SO2) u 2016. godini iznosila je 408,3 kilotona (Gg), što je za 0,7% više u odnosu na prethodnu godinu. Ukupna emisija SO2  u sektoru Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom ima udeo od 93,0% i  beleži blagi pad u odnosu na 2015. godinu. Učešće ovog gasa u sektoru Prerađivačka industrija iznosi 3,1%, u ostalim sektorima ekonomskih delatnosti 1,5% i u domaćinstvima 2,4%. 

Od ukupno 275,9 kilotona (Gg) emitovanog ugljen-monoksida (CO) u 2016. godini 84,8% su emisije iz domaćinstava. Emisije koje nastaju u domaćinstvima zbog grejanja iznose 81,5%. Sektori ekonomskih delatnosti imaju znatno manje učešće u ukupnim emisijama (CO), a sektor Prerađivačka industrija beleži značajan pad emisija ovog gasa (28,0%) u odnosu na prethodnu godinu.

Oksidi azota (NOx) sa emitovanih 144,6 kilotona (Gg) beleže blagi  rast od 1,8% u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje emisija ovih gasova u sektoru Snabdevanje električnom energijom, gasom  i parom beleži pad (0,8%), dok najveći porast emisija u 2016. godini beleži sektor Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (25,7%).