• A
  • A
  • A
Istraživanje o zadovoljstvu korisnika
shutterstock_667019422.jpg
16.07.2018. -
Punoletni učinioci krivičnih dela, 2017

 

U Republici Srbiji, u 2017. godini, za 90 348 punoletnih učinilaca krivičnih dela  završen je postupak po krivičnoj prijavi, što je za 6% manje u odnosu na 2016. godinu. Pravnosnažo je osuđeno 31 759 punoletnih lica, što je za 2% manje u odnosu na prethodnu godinu. U 2017. godini, najbrojnija krivična dela za koja su pravnosnažno osuđena punoletna lica su krivična dela protiv: imovine (32,5%), braka i porodice (13,9%) i zdravlja ljudi (11,5%). Na kaznu zatvora od 40 godina pravnosnažno su osuđena dva lica. Kazna zatvora čini 25,9% svih kazni, a uslovna kazna (uslovni zatvor) 56,5%.