• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Fizički računi životne sredine

Fizički računi životne sredine sadrže podatke o emisijama zagađujućih materija u vazduh i emisijama gasova sa efektom staklene bašte prema sektorima ekonomskih delatnosti, kao i tokove materijala između ekonomije i prirodnog okruženja. 

 

 

Vesti
Vidi sve
shutterstock_470723780.jpg
05.12.2018. - Indikatori materijalnih tokova, 2017.

Količina domaćih ekstrahovanih resursa u 2017. godini iznosila je 107 949 hilj. tona, što je za 7,2% manje u odnosu na prethodnu godinu. Posmatrano po kategorijama materijala, najveći iznos u domaćoj ekstrakciji imala su fosilna goriva (40 730 hilj. tona) i biomasa (29 245 hilj. tona).

 

Оpširnije