• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Zaključeni i razvedeni brakovi

Podaci o broju zakonski zaključenih brakova, o broju pravosnažno razvedenih i poništenih brakova i brakova koji su proglašeni nevažećim, kao i podaci o demografskim i ekonomskim karakteristikama lica koja su zaključila brak odnosno čiji je brak razveden.

 

Vesti
Vidi sve
shutterstock_381374878.jpg
29.06.2018. - Zaključeni i razvedeni brakovi, 2017.

U 2017. godini statistika brakova beleži blagi porast broja ukupno zaključenih brakova za 0,4% u odnosu na 2016. godinu, odnosno porast sa 35 921 u 2016. godini na 36 047 registrovanih brakova u 2017. godini. Broj razvedenih brakova u 2017. godini iznosi 9 262 i pokazuje porast za 2,4% u odnosu na 2016. godinu.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci