• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Rođeni i umrli

Statistika rođenih i umrlih prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o broju, demografskim i ekonomskim karakteristikama rođenih i umrlih kao osnovnim činiocima prirodnog kretanja stanovništva kao i podatke o uzroku smrti umrlog lica.

 

 

Vesti
Vidi sve
shutterstock_486645586.jpg
29.06.2018. - Vitalni događaji, 2017.

U Republici Srbiji u 2017. godini broj živorođenih je 64 894 dok je broj umrlih iznosio 103 722. Prirodni priraštaj je -38 828.

Оpširnije
Podaci
Pogledajte i ovo
Eksel tabele