• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Procene stanovništva

Procene stanovništva su zasnovane na rezultatima popisa stanovništva i na rezultatima obrade statistike prirodnog i mehaničkog kretanja stanovništva. Rezultati procena se izrađuju prema polu, starosti i tipu naselja i publikuju se do nivoa opština. Osim procenama stanovništva sredinom godine, koje predstavljaju prosečan procenjen broj stanovnika u toj godini, raspolaže se podacima  o broju stanovnika početkom posmatrane godine (1. januar) i krajem iste godine (31. decembar).

 

Vesti
Vidi sve
shutterstock_254324173.jpg
29.06.2018. - Procene stanovništva, 2017.

Procenjen broj stanovnika u Republici Srbiji u 2017. godini je 7 020 858, od čega 51,3% čine žene (3 601 043), a 48,7% muškarci (3 419 815). Nastavljen je trend depopulacije, što znači da je i koeficijent rasta stanovništva, u odnosu na prethodnu godinu, negativan i iznosi -5,3‰.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci