• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Maloletni učinioci krivičnih dela

Podaci o prijavljenim i osuđenim maloletnim licima (licima koja su u vreme izvršenja krivičnog dela imala navršenih 14 godina života, a nisu navršila 18 godina).

 

Vesti
Vidi sve
shutterstock_723689029.jpg
16.07.2018. - Maloletni učinioci krivičnih dela, 2017

Ukupan broj krivičnih prijava prema maloletnim učiniocima krivičnih dela u 2017. godini je 3 465 i manji je za 5% u odnosu na 2016. godinu. Broj podnetih predloga veću za izricanje krivičnih sankcija (1 992) manji je za 20%, a broj maloletnika kojima su izrečene krivične sankcije (1 633) takođe je manji za 20% u odnosu na prethodnu 2016. godinu.

Оpširnije
Podaci