• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Šumarstvo

Statistika šumarstva prikuplja i objavljuje podatke o površinama pod šumama za privatni i državni sektor, proizvodnji šumskih sortimenata u državnim šumama na mesečnom nivou, iskorišćavanju državnih i privatnih šuma na godišnjem nivou, izvršenim radovima gajenju šuma za državni i privatni sektor na godišnjem nivou, izvršenim radovima na podizanju plantaža i intenzivnih zasada na godišnjem nivou, štetama u državnim šumama na godišnjem nivou, štetama od požara u privatnim šumama na godišnjem nivou, građevinskim objektima, saobraćajnicama i mehanizaciji na godišnjem nivou, i podatke o brojnom stanju i odstreljenoj  divljači.

Vesti
Vidi sve
shutterstock_581580640.jpg
04.06.2018. - Štete u šumama, 2017.

Ukupne štete u državnim šumama Republike Srbije u 2017. godini, iskazane po zapremini drveta, iznose oko 121.000 m3, od čega na štete nastale od čoveka otpada oko 26.000 m3. Dejstvom elementarnih nepogoda (vetar, kiša, grad i sneg) prouzrokovana je šteta od oko 44.000 m3 zapremine drveta, što iznosi oko 36% od ukupnih šteta nastalih u državnim šumama. U 2017. godini evidentirano je 69 požara u državnim šumama, pri čemu je oštećena zapremina drveta od oko 6.000 m3. Oštećena zapremina drveta u šumama na koje postoji pravo svojine iznosi 5.350 m3. Štete od biljnih bolesti u državnim šumama u 2017. godini iznose oko 17.000 m3. 

Оpširnije
Podaci