• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Visoko obrazovanje

Statistika visokog obrazovanja obezbeđuje podatke o studentima upisanim i diplomiranim na studijama prvog stepena (osnovne akademske, strukovne i specijalističke strukovne studije), na studijama drugog stepena (master akademskih i srtukovnih studija i  specijalističke akademske studije) i studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije) i nastavnicima i stručnim saradnicima na ovom nivou obrazovanja

 

Obaveštenje

Sve visokoškolske ustanove koje žele da elektronskim putem dostavljaju Republičkom zavodu za statistiku podatke o upisu studenata (obrazac ŠV20) mogu da preuzmu: kriterijume za logičku kontrolu, šifarnike, primer XML fajl-a ovde.

Link za slanje upitnika ŠV20 u elektronskoj formi.

 

Vesti
Vidi sve
shutterstock_478513873.jpg
29.06.2018. - Upisani studenti u školskoj 2017/18. godini

U  školskoj 2017/18. godini u Republici Srbiji upisalo se na sve nivoe studija 256 172 studenta. Od ukupnog broja upisanih studenata, 43,4% su muškarci, a 56,6% su žene.

Na državnim i privatnim univerzitetima ukupno je upisan 214 681 student, od toga 86,8% studenata upisano je na državnim, a 13,2% studenata na privatnim fakultetima.

 

Оpširnije
Podaci