• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Istraživanje i razvoj (IR)

Podaci o broju naučnoistraživačkih organizacija, zaposlenima na poslovima istraživanja i razvoja, broju i vrsti naučnoistraživačkih radova.

 

Vesti
Vidi sve
shutterstock_485123923.jpg
29.06.2018. - Budžetska izdvajanja za nauku u 2017/18. godini

Udeo ukupnih budžetskih sredstava za istraživanje i razvoj u bruto domaćem proizvodu u 2017. godini iznosio je 0,40%.

Najveći procenat budžetskih sredstava za istraživanje i razvoj u 2017. godini pripao je sektoru države (57,3%), zatim sektoru visokog obrazovanja (26,3%). U ukupnim sredstvima za finansiranje naučnoistraživačkog rada, sredstva od međunarodnih organizacija učestvuju sa oko 10%. 

 

Оpširnije
Podaci