• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Građevinska aktivnost

Indikatori koji obezbeđuju praćenje nivoa građevinske aktivnosti su vrednost izvedenih radova u zemlji i inostranstvu, završene zgrade i ostale građevine, utrošeni građevinski i pogonski materijal na gradilištima. Godišnja vrednost građevinskih radova data je u tekućim cenama u hiljadama dinara, dok je na kvartalnom nivou vrednost iskazana baznim indeksima. Izvedeni radovi na građevinama prikazani su prema teritoriji na kojoj se građevine nalaze. Građevine su razvrstane prema Klasifikaciji vrsta građevina. 

 

Vesti
Vidi sve
gradjevinarstvo_1.jpg
14.06.2019. - Građevinski radovi u inostranstvu, 2018

Ukupna vrednost radova koju su izvođači iz Republike Srbije izveli u inostranstvu u 2018. godini iznosila je 17 561 milion RSD. Najveća građevinska aktivnost, posmatrano prema državama, zabeležena je u Nemačkoj, 18,5% od ukupne vrednosti izvedenih radova, zatim u Ruskoj Federaciji, 16,6%, Crnoj Gori, 13,9%, i Peruu, 10,7%.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Vrednost izvedenih građevinskih radova, hilj. RSD
291 883 043
Vrednost izvedenih građevinskih radova na zgradama, hilj. RSD
131 619 182
Ukupna površina izgrađenih zgrada, m2
2 961 550
Podaci