• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Građevinska aktivnost

Indikatori koji obezbeđuju praćenje nivoa građevinske aktivnosti su vrednost izvedenih radova u zemlji i inostranstvu, završene zgrade i ostale građevine, utrošeni građevinski i pogonski materijal na gradilištima. Godišnja vrednost građevinskih radova data je u tekućim cenama u hiljadama dinara, dok je na kvartalnom nivou vrednost iskazana baznim indeksima. Izvedeni radovi na građevinama prikazani su prema teritoriji na kojoj se građevine nalaze. Građevine su razvrstane prema Klasifikaciji vrsta građevina. 

 

Vesti
Vidi sve
site-2733678_960_720.jpg
11.02.2019. - Građevinska delatnost izvođača iz Republike Srbije, IV kvartal 2018

Prema podacima prikupljenim u IV kvartalu 2018. godine, vrednost izvedenih radova na teritoriji Republike Srbije porasla je za 8,7%, u tekućim cenama, dok u stalnim cenama taj rast iznosi 3,0% u odnosu na IV kvartal 2017. godine.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Vrednost izvedenih građevinskih radova, hilj. RSD
291 883 043
Vrednost izvedenih građevinskih radova na zgradama, hilj. RSD
131 619 182
Ukupna površina izgrađenih zgrada, m2
2 961 550
Podaci