• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Potrošačke cene

Indeksi potrošačkih cena mere promene cena proizvoda i usluga koje domaćinstva nabavljaju za zadovoljenje svojih potreba. Ovi indeksi se koriste kao mera inflacije.  

Vesti
Vidi sve
basket-918416__480.jpg
12.04.2019. - Indeksi potrošačkih cena, mart 2019.

Potrošačke cene u martu 2019. godine, u odnosu na februar 2019. godine, u proseku su više za 0,4%.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci