• A
 • A
 • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Datum i vreme objavljivanja
 • Dnevno vreme objavljivanja za sva izdanja RZS-a je 12 časova.

  Preko Kalendara objavljivanja  u svakom momentu možete  saznati tačan datum objavljivanja statističkih izdanja. Kalendar je dostupan na našem sajtu 1. decembra tekuće godine za celu narednu godinu.

  Odstupanja od utvrđenih datuma unapred se objavljuju i obrazlažu u Kalendaru.

Saradnja sa medijima
 • Prema ustanovljenoj proceduri rada sa medijima, na sva novinarska pitanja odgovara se po primljenom elektronskom zahtevu.

  Sva pitanja novinari mogu slati preko aplikacije Pitajte nas ili na službeni imejl Republičkog zavoda za statistiku stat@stat.gov.rs.

  Broj telefona za dodatne informacije je +381 11 2401 284.

  Molimo da komunikaciju putem telefona koristite samo kao dopunu redovne komunikacije posredstvom aplikacije Pitajte nas ili službenog imejla, jer svako pitanje koje stigne i svaki odgovor koji se pošalje, moraju imati elektronski zapis.

  Podeli ovu stranu  


 


  Kontakt


Grupa za diseminaciju i odnose sa javnošću

Sanja Aksentijević

Aleksandra Danilović

Andrea Hajdar 

e-mail: stat@stat.gov.rs

tel: +381 11 2401 284

tel: +381 11 2412 922, lok. 335

tel: +381 11 2412 922, lok. 227

 

  Linkovi

Opšta Politika revizije

Politika objavljivanja

Politika diseminacije

Pravilnik o načinu i postupku davanja podataka koje proizvodi Republički zavod za statistiku

Pravilnik o sprovođenju cenovne politike u Republičkom zavodu za statistiku