• A
  • A
  • A
Истраживање о задовољству корисника
shutterstock_689023369.jpg
02.10.2019. -
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику


Од 02.10.2019. године до 10.10.2019. године,  објављен је Јавни  конкурс за попуњавање извршилачких  радних места у Републичком заводу за статистику  у периодичном издању огласи  „ Послови“ Националне службе за запошљавање , на web  страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs  и на web  страници Републичког завода за статистику  и то за :

 У Сектору за квалитет, методологије и планирање,

       1. Шеф Одсека за регистре пословних субјеката у звању самостални  саветник, број извршилаца 1. 

       2. Статистичар аналитичар у звању саветника, Одсек за регистре пословних субјеката, Група за Статистички пословни регистар, број извршилаца 1.

       3. Статистичар аналитичар у звању саветника, Одсек за регистре пословних субјеката, Група за административне регистре и јединице разврставања, број извршилаца 1.

 

У Сектору  пословних статистика,

       4. Руководилац Групе за статистику употребе ИКТ и пословне тенденције, у звању саветник, Група за статистику употребе ИКТ и пословне тенденције, број извршилаца 1.

 

У Сектору за развој и међународну сарадњу, 

       5. Инжењер пословне аналитике за подршку у звању млађи саветник, Одељење за архитектуру инжењеринг информационог система, Одсек за електронско пословање, број извршилаца 1.

 

У Сектору за координацију статистичког система, административне изворе и статистику тржишта рада

       6. Статистичар аналитичар у звању саветник, Одељење за статистику тржишта рада, Одсек за статистику регистроване запослености, зарада и трошкова рада, број извршилаца 1.

       7. Аналитичар података у звању саветник, Група за развој интегрисаног система регистара, број извршилаца 1.

 

На web  страници Службе за управљање кадровима и Републичког завода за статистику може се преузети ПРИЈАВА НА КОНКУРС У ДРЖАВНОМ ОРГАНУ .

 Текст конкурса

 Пријава за радно место 1

 Пријава за радно место 2

 Пријава за радно место 3

 Пријава за радно место 4

 Пријава за радно место 5

 Пријава за радно место 6

 Пријава за радно место 7