• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
dock-1277744_960_720.jpg
29.03.2019. -
Спољнотрговинска робна размена, фебруар 2019.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-фебруар 2019. године износи:

   – 6845,7 милионa долара – пораст од  1,8% у односу на исти период претходне године;

   – 6015,8 милиона евра – пораст од  9,8% у односу на исти период претходне године. 


Извезено је робе у вредности од 2890,5 мил. долара, што чини пад од 0,6% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 3955,2 мил. долара, што је за 3,6% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 2539,9 милиона, и то је повећање од 7,1% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 3475,9 милиона, што представља повећање од 11,7% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 1064,7 мил. долара, што чини повећање од 17,3% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 936,0 милиона, што је повећање од 26,5% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 73,1% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 76,2%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 63,0% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 277,4 мил. долара, који је резултат углавном извоза пољопривредних производа (житарице и производи од њих), нафте и нафтних деривата, друмских возила, обуће и електричних машина и апарата. Извоз Србије износи 422,9 а увоз 145,5 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 290,7%. Изражено у еврима, извоз износи 371,8 а увоз 128,0 мил. евра (суфицит је 243,8 мил. евра, а покривеност увоза извозом 290,5%).

Саопштење за јавност