• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
buildings-2626957_960_720.jpg
15.03.2019. -
Цене станова новоградње, II полугодиште 2018.


Цене станова новоградње у Републици Србији у II полугодишту 2018. године, у односу на просечне цене станова у I полугодишту 2018. године, повећане су за 2,9%.

У структури трошкова највише је порасла цена осталих трошкова, 5,3%, затим цена грађења, 3,8%, док је цена грађевинског земљишта опала за 1,3% у односу на I полугодиште 2018.

Највећа просечна цена станова новоградње у II полугодишту 2018. године обрачуната је у Граду Београду и износи 252 524 динара, што представља повећање од 4,6% у односу на I полугодиштe 2018. године.

Просечна површина продатих станова новоградње у Републици Србији у II полугодишту 2018. износи 57 m².