• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
basket-918416__480.jpg
12.03.2019. -
Индекси потрошачких цена, фебруар 2019.


Цене производа и услуга личне потрошње у фебруару 2019. године, у односу на јануар 2019. године, у просеку су више за 0,7%. Потрошачке цене у фебруару 2019. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 2,4%, док су у поређењу са децембром 2018. године, повећане за 1,1%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у фебруару 2019. године, у односу на претходни месец, раст цена забележен је у групама Алкохолна пића и дуван (2,6%), Храна и безалкохолна пића (2,0%), Здравство (0,2%) и у групама Намештај, покућство и текуће одржавање стана и Ресторани и хотели (за по 0,1%). Пад цена је забележен у групама Одећа и обућа (-1,5%), Рекреација и култура (-0,7%), Комуникације (-0,2%) и Образовање (-0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.