• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
cardboard-1164196_960_720.jpg
31.01.2019. -
Спољнотрговинска робна размена, децембар 2018.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-децембар 2018. године износи:

   – 45109,0 милионa долара – пораст од  15,9% у односу на исти период претходне године;

   – 38189,8 милиона евра – пораст од  10,9% у односу на исти период претходне године.

Извезено је робе у вредности од 19226,5 мил. долара, што чини раст од 13,1% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 25882,5 мил. долара, што је за 18,1% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 16271,4 милиона, и то је повећање од 8,1% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 21918,4 милиона, што представља повећање од 13,0% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 6655,9 мил. долара, што чини повећање од 35,2% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 5647,0 милиона, што је повећање од 30,0% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 74,3% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 77,5%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 63,2% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 2247,7 мил. долара, који је резултат углавном извоза пољопривредних производа (житарице и производи од њих и разне врсте пића), нафте и нафтних деривата, гвожђа и челика и производа од метала. Извоз Србије износи 3344,9 а увоз 1097,2 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 304,9%. Изражено у еврима, извоз износи 2833,7 а увоз 931,1 мил. евра (суфицит је 1902,6 мил. евра, а покривеност увоза извозом 304,3%).

У децембру 2018. године је извезено је  робе у вредности од 1382,6 милиона долара, што чини смањење од 1,4% у односу на исти месец претходне године. Увоз је износио 2141,9 милиона долара, што је повећање од 5,1%  у односу на исти месец претходне године.

Изражено у еврима извезено је робе у вредности од 1213,8 милиона евра, што чини повећање од 2,4% у односу на исти месец претходне године. Увоз је износио 1880,9 милиона евра, што чини повећање од 9,2% у односу на исти месец претходне године.

Саопштење за јавност