• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
dock-1277744_960_720.jpg
28.09.2018. -
Спољнотрговинска робна размена, август 2018.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-август 2018. године износи:

   – 29808,0 милионa долара – пораст од  20,7% у односу на исти период претходне године;

   – 24883,2 милиона евра – пораст од  11,0% у односу на исти период претходне године.


Извезено
је робе у вредности од 12852,4 мил. долара, што чини раст од 18,0% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 16955,6 мил. долара, што је за 22,9% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 10730,3 милиона, и то је повећање од 8,5% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 14152,9 милиона, што представља повећање од 13,0% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 4103,2 мил. долара, што чини повећање од 41,3% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 3422,6 милиона, што је повећање од 30,0% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 75,8% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 79,0%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 63,7% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 1547,3 мил. долара, који је резултат углавном извоза пољопривредних производа (житарице и производи од њих и разне врсте пића), гвожђа и челика, нафте и нафтних деривата и друмских возила. Извоз Србије износи 2241,2 а увоз 693,9 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 323,0%. Изражено у еврима, извоз износи 1874,0 а увоз 580,2 мил. евра (суфицит је 1293,8 мил. евра, а покривеност увоза извозом 323,0%).

У августу 2018. године је извезено је  робе у вредности од 1479,8 милиона долара, што чини повећање од 5,8% у односу на исти месец претходне године. Увоз је износио 2039,5 милиона долара, што је повећање од 12,8%  у односу на исти месец претходне године.

Изражено у еврима извезено је робе у вредности од 1285,1 милиона евра, што чини повећање од 8,2% у односу на исти месец претходне године. Увоз је износио 1770,4 милиона евра, што чини повећање од 15,3% у односу на исти месец претходне године

Саопштење за јавност