• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Отпад и опасне хемикалије

Статистика отпада  садржи податке о генерисаном и третираном отпаду према секторима економских делатности, а статистика  опасних хемикалија податке о потрошњи изабраних хемикалија према класама токсичности.

 

 

Вести
Види све
shutterstock_418194457.jpg
07.06.2019. - Потрошња опасних хемикалија, 2018

Укупна потрошња опасних хемикалија у 2018. години износи 751 хиљ. тона, што је за 38,1% мање у односу на 2017. годину. Посматрано према класи токсичности, највеће учешће у укупној потрошњи забележено је у класи веома токсичних хемикалија (C), 53,7%, затим следи класа токсичних (D), 33,9%, штетних (E), 9,0%, канцерогених, мутагених и токсичних по репродукцију (А), 2,9%, и хронично токсичних (B), 0,5%

Опширније