• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Трговина на велико

Под трговином на велико подразумева се куповина робе и њена продаја другим трговинским предузећима ради даље продаје, осталим предузећима за даљу прераду и великим потрошачима за сопствену потрошњу (организације здравствене и социјалне заштите, образовања, одбране и др.). Трговина на велико обухвата и деловање посредника у куповини или продаји робе за трећа лица.
Статистика унутрашње трговине обухвата и приказује резултате о промету у трговини на велико на кварталном и годишњем нивоу, према трговинским гранама делатности и робним групама.

 

Вести
Види све
shutterstock_74858629.jpg
01.03.2019. - Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, IV тромесечје 2018.

Укупна вредност продаје и откупа производа пољопривреде, шумарства и рибарства у Републици Србији у четвртом тромесечју 2018, у односу на исти период претходне године, изражена у текућим ценама, већа је за 12,3%.

Опширније
Подаци