• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Зараде

Статистика зарада обезбеђује месечне податке о износу и кретању просечних  зарада до нивоа општина и области делатности, годишње податке о висини зарада према полу и  степену стручне спреме запослених као и податке о медијани и дистрибуцији зарада.

Четворогодишње Истраживањe о структури зарада обезбеђује међународно упоредиве податке о  просечним зарадама према карактеристикама запослених и карактеристикама пословних субјеката.

 

 

Обавештење

26.04.2018.

Републички завод за статистику, почев од 2018. године, просечне зараде рачуна на основу података из евиденције Пореске управе. Због преласка на нови извор података и нову методологију, месечна саопштења о просечним зарадама се објављују 55 дана по истеку месеца на који се зараде односе. 

Вести
Види све
shutterstock_707298385.jpg
25.03.2019. - Просечне зараде за јануар 2019.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јануар 2019. године износила је 75 296 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 54 521 динар.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна нето зарада за јануар 2019. године номинално је већа за 8,9%, а реално за 6,7%.

Медијална нето зарада за јанаур износила је 41 467 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

Опширније
Подаци