• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Анкета о радној снази

Анкета о радној снази омогућава сагледавање стања и праћење промена на тржишту рада путем међународно установљених показатеља, међу којима су стопа запослености и стопа незапослености. Поред тога, ова анкета обезбеђује сагледавање социодемографских карактеристика запосленог, незапосленог и неактивног становништва и једини је извор информација о неформалној запослености.

 

Вести
Види све
shutterstock_146519993.jpg
28.02.2019. - Кретања на тржишту рада у четвртом кварталу 2018.

У четвртом кварталу 2018. године број запослених износио је 2 817 400, а број незапослених 416 600. Стопа запослености за дати период износи 47,4%, док стопа незапослености, за исти период, бележи 12,9%.

Опширније
Кључни показатељи
Стопа запослености
47,4 %
Стопа незапослености младих од 15 до 24 година
32 %
Стопа неактивности
45,6 %
Подаци