• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Пунолетни учиниоци кривичних дела

Подаци о пријављеним, оптуженим и осуђеним пунолетним лицима (лицима која су у  време извршења дела имала навршених 18 година живота), а кривично дело су учинила као извршилац, саизвршилац, подстрекач или помагач.

 

Вести
Види све
shutterstock_667019422.jpg
16.07.2018. - Пунолетни учиниоци кривичних дела, 2017

У Републици Србији, у 2017. години, за 90 348 пунолетних учинилаца кривичних дела  завршен је поступак по кривичној пријави, што је за 6% мање у односу на 2016. годину. Правноснажо је осуђено 31 759 пунолетних лица, што је за 2% мање у односу на претходну годину.

Опширније
Подаци