• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Приходи и услови живота

Подаци о приходима, сиромаштву, социјалној искључености и условима живота, који се користе за добијање структурних социјалних индикатора на нивоу Републике Србије.

Вести
Види све
shutterstock_476449831N.jpg
25.12.2018. - Сиромаштво и социјална неједнакост, 2017.

Стопа ризика од сиромаштва (ова лица нису нужно сиромашна, већ само имају већи ризик да то буду) у 2017. години износила је 25,7%.

Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености (ова лица су у ризику од сиромаштва или су изразито материјално ускраћена или живе у домаћинствима веома ниског интезитета рада) износила је 36,7%.

Опширније
Подаци