• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Претходни пописи

Спровођење пописа на нашем тлу има веома дугу традицију, која се може пратити још од давне 1834. године, када је на простору тадашње Србије извршен први попис у савременом смислу те речи. Од тог „пописа људства“ па до Првог светског рата пописи су, у просеку, спровођени скоро на сваких пет година, што сведочи о врло динамичном историјском раздобљу, које је наметало потребу за честим снимањем промена територијалног распореда и састава становништва, као и економских добара, а нарочито у ослобођеним крајевима. Стога, подаци тих раних пописа и данас имају изузетан историографски значај.

У периоду између два светска рата извршена су само два југословенска пописа становништва, и то 1921. и 1931. године, а попис планиран за 1941. годину није спроведен због избијања Другог светског рата. Након рата, због потребе да се у што краћем року прикупе подаци о штетама насталим услед ратних разарања, како би подношење југословенских захтева међународним форумима за накнаду ратне штете почивало на објективној статистичкој документацији, 1948. године извршен је тзв. „скраћени“ попис, а већ 1953. и први комплетан послератни попис становништва. Почев од Пописа 1961. године, поново се, сходно препорукама УН, успоставља десетогодишња периодика спровођења пописа становништва, тако да су пописи извршени 1961, 1971, 1981. и 1991. године.

Поштујући међународне препоруке о периодици спровођења пописа, планирано је да се први попис у XXI веку спроведе априла 2001. године. Међутим, најпре су државни органи Црне Горе, а касније и Србије донели одлуку да се пописивање одложи за годину дана. Непосредно пред новоутврђени термин одржавања пописа, у марту 2002. године, Црна Гора поново одлаже његово спровођење, док се у Републици Србији доноси одлука да се попис ипак спроведе у периоду од 1- 15.  априла 2002 године, али само на територији централне Србије и АП Војводине. На територији АП Косово и Метохија попис није спроведен јер за то нису постојали услови.

 

Подаци
Погледајте и ово
Пописни подаци - ексел табеле
Преузмите резултате Пописа