• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Анкета о структури пољопривредних газдинстава

Од 1. октобра до 30. новембра 2018. године, на основу Уредбе о утврђивању плана званичне статистике за 2018. годину („Службени гласник РС“, број 120/17), Републички завод за статистику спровешће Анкету о структури пољопривредних газдинстава, 2018, која је финансирана из претприступних фондова ЕУ, у оквиру Националног програма ИПА 2016.

Више информаија можете пронаћи овде.

Вести
Види све
logo-big2.png
28.09.2018. - Од 1. октобра почиње анкетирање пољопривредних газдинстава

У периоду спровођења Анкете, 535 обучених анкетара ће посетити 120.000 пољопривредних газдинстава на територији Републике Србије и прикупиће податке о коришћеном пољопривредном земљишту, броју стоке, механизацији, радној снази на газдинствима, производном методу примењеном у пољопривреди и др.

Опширније