• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Основно образовање

Статистика основног образовања прикупља податке о редовном основном образовању: број матичних школа и издвојених одељења, број одељења, настава на језику народности, ученици према полу, старости и разредима, учење страних језика, завршавање разреда и школе, одустајање од школовања, инклузија у редовним школама, наставно особље. Такође, прикупљају се подаци о основном образовању у специјалним школама/одељењима и основним уметничким школама.

Вести
Види све
shutterstock_574057807.jpg
26.03.2019. - Oсновнe школe и ученици у Републици Србији по регионима, почетак 2018/2019. школске године

На почетку школске 2018/19. године у Републици Србији радило је 3 319 редовних основних школа, 1 132 матичних и 2 187 издвојених одељења. Наставу је похађало укупно 527 834 ученика, 472 748 у матичним и 55 086 у издвојеним одељењима.
Први циклус основног образовања (1-4. разред) похађало је укупно 260 507 ученика, од чега нешто више дечака (51,6%) у односу на девојчице (48,4%), док је други циклус (5-8. разред) похађало 267 327 ученика – 51,3% дечака и 48,7% девојчица.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци