• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Годишњи национални рачуни

Годишњи национални рачуни представљају повезан и усклађен систем информација који пружа општу слику економске активности Републике Србије у годишњој динамици. Расположиви су подаци о годишњем бруто домаћем производу са основним компонентама производње и употребе, у текућим и сталним ценама.

Вести
Види све
ekonomskakretanja.jpg
28.12.2018. - Економскa кретања у Републици Србији, 2018.

Процењено је да је укупна економска активност у 2018. години, мерена бруто домаћим производом и исказана у сталним ценамa, остварила реални раст од 4,4% у односу на претходну годину.
Процењено је да су бруто инвестиције у основна средства у 2018. години, у поређењу са претходном годином, оствариле реални раст од 9,1%. 

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Додатне табеле
Годишњи национални рачуни – додатне табеле (пре ревизије у 2018.)
Додатне табеле
Годишњи национални рачуни – додатне табеле (после ревизије у 2018.)