• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Локални избори

Сумарне податке о избору одборника, односно председника општина и градоначелника - за ниво општине/града, општинске/градске изборне комисије достављају Републичком заводу за статистику Србије.

Подаци