• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Грађевинске дозволе

Статистика издатих грађевинских дозвола обезбеђује податке о укупаном броју издатих грађевинских дозвола, предрачунској вредности радова према издатим дозволама, издате грађевинске дозволе за зграде, као и број и корисну површину станова према издатим дозволамa. Обухваћене су грађевинске дозволе за изградњу грађевинског објекта и решење којим се одобрава извођење радова. 

 

Вести
Види све
gradjevinarstvo_1.jpg
16.09.2019. - Издате грађевинске дозволе, јул 2019.

У јулу месецу 2019. издато је 2 200 грађевинских дозвола, што је за 20,2% више него у јулу претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у јулу 2019. већи је за 76,1% у односу на јул 2018.

Опширније
Кључни показатељи
Број издатих грађевинских дозвола
2 200
Број станова према издатим дозволама
3 215
Површина зграда према издатим дозволама
674 032
Подаци