• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Грађевинске дозволе

Статистика издатих грађевинских дозвола обезбеђује податке о укупаном броју издатих грађевинских дозвола, предрачунској вредности радова према издатим дозволама, издате грађевинске дозволе за зграде, као и број и корисну површину станова према издатим дозволамa. Обухваћене су грађевинске дозволе за изградњу грађевинског објекта и решење којим се одобрава извођење радова. 

 

Вести
Види све
site-1826133_960_720.jpg
15.08.2019. - Издате грађевинске дозволе, јун 2019.

У јуну месецу 2019. издато је 1 875 грађевинских дозвола, што је за 0,1% више него у јуну претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у јуну 2019. већи је за 148,9% у односу на јун 2018.

Опширније
Кључни показатељи
Број издатих грађевинских дозвола
1 875
Број станова према издатим дозволама
2 355
Површина зграда према издатим дозволама
488 483
Подаци