• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Грађевинске дозволе

Статистика издатих грађевинских дозвола обезбеђује податке о укупаном броју издатих грађевинских дозвола, предрачунској вредности радова према издатим дозволама, издате грађевинске дозволе за зграде, као и број и корисну површину станова према издатим дозволамa. Обухваћене су грађевинске дозволе за изградњу грађевинског објекта и решење којим се одобрава извођење радова. 

 

Вести
Види све
site-2421091_960_720.jpg
14.06.2019. - Издате грађевинске дозволе, април 2019.

У априлу месецу 2019. издате су 1 604 грађевинске дозволе, што је за 17,7% више него у априлу претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у априлу 2019. већи је за 190,2% у односу на април 2018.

Опширније
Кључни показатељи
Број издатих грађевинских дозвола
1 604
Број станова према издатим дозволама
2 147
Површина зграда према издатим дозволама
538 913
Подаци